PMS - Gestiunea proceselor

Sistem informatic metodic de gestionare a proceselor de afaceri

SM Process Management este soluția software flexibilă adresată oricărei echipe de management în administrarea, documentarea și monitorizarea proceselor companiei în vederea îmbunătățirii eficienței organizaționale.

Format grafic și reprezentare personalizată


SM Process Management facilitează reprezentarea grafică de mapare a proceselor și oferă acces la o vizualizare completă a documentației care ține de fiecare proces în parte, precum și faptul că aceste procese pot fi personalizate pentru fiecare departament și odată executate, pot să îmbunătățească per ansamblu operaționalul companiei.

Metodologie de excepție


SM Process Management realizează pe baza procedurilor de lucru bine stabilite pentru fiecare proces o documentație relevantă pentru implementarea lor, iar etapele de proces devin pași clari și accesibili în monitorizarea în timp real a gradului de realizare operațională.

Automatizare în calitatea implementării


SM Process Management este și un sistem de comunicare internă în organizație, deoarece oferă angajaților acces instant și la comun despre tot ceea ce este important pe fiecare departament din punct de vedere procese, precum și explicația documentată despre cum se execută un anumit proces, toate acestea pentru o calitate cât mai ridicată în realizarea obiectivelor organizaționale.

-

-

Caracteristici și funcționalități:

SM Process Management oferă sprijin în design-ul și documentarea proceselor de companie pentru un flux de lucru organizațional integrat care să contribuie la gestionarea optimă a performanței.


Definirea sau formularea proceselor: denumire, descriere de etape și pași, interval de timp

Portofoliul de procese

Catalogul de proceduri pentru fiecare proces

Documentația pentru fiecare procedură

Formularele de lucru universale

Prezentarea generală și vizualizarea detaliată (drill-down) a procesului, precum și documentarea procedurilor pentru fiecare proces

All in all, soluția SM Process Management oferă:

vizualizare în format grafic a proceselor din organizație

ce sunt apoi defalcate la nivel de activități și task-uri interdepartamentale,

care pot fi personalizate și rescrise în funcție de obiective și rezultate,

și care funcționează pe baza unor proceduri bine documentate și centralizarea acestora într-un catalog,

cu scopul folosirii lor în procese integrate și evidențiate grafic ca dashboard în operaționalul de zi cu zi al companiei.

De ce să alegi Process Management

Majoritatea companiilor nu au o evidență clară asupra proceselor și a fluxului de lucru de zi cu zi, tocmai de aceea nu le pot gestiona sau evalua pe cele existente și nu își pot alinia aceste procese la strategia organizațională, fapt ce ar conduce la o performanță eficientă a companiei prin îmbunătățirea activităților specifice de lucru, fie în cadrul unui departament specific, în întreaga organizație sau chiar în colaborarea cu alte organizații.


Companiile care pot defini, modela, analiza, optimiza și automatiza procesele, sunt cele care vor avea avantajul de a-și gestiona rezultatele, de a crea valoare adăugată și de a-și permite să își îndeplinească obiectivele de afaceri cu mai multă agilitate.

SM Process Management este o singură soluție pentru gestionarea digitală a operaționalului la nivel de procese, proceduri și documentație și alinierea acestui operațional la obiectivele strategice ale companiei. Soluția are în dezvoltare următorii pași: alocarea de roluri și responsabilități pe fluxul de lucru și posibilitatea de a măsura performanța proceselor prin introducerea de indicatori specifici pe fiecare proces în parte.

Te invităm să îți proiectezi și să îți formalizezi procesele din companie, să le documentezi pe baza procedurilor de lucru, astfel încât să îți crești productivitatea și indicatorii de performanță, toate acestea pe baza unui sistem de procese personalizat, așa cum este SM Process Management.