Quality and Audit

Sistem informatic interactiv pentru asigurarea nivelului ridicat al standardelor de calitate din companie

SM Quality and Audit este soluția software excelentă pentru orice echipă de management în auditarea eficace a proceselor și procedurilor de lucru din zona operațională necesare în păstrarea unui nivel optim de calitate și în creșterea performanței organizaționale.

Conectare în mișcareSM Quality and Audit facilitează interacțiunea auditorului cu persoana sau echipa auditată, care demarează completarea chestionarului de audit, urmărește realizarea observațiilor menționate, acordarea de note și finalizarea raportului de audit pentru evaluarea nivelului de conformitate pe perioada auditată.

În control pentru optimizare


SM Quality and Audit oferă diferite grade de completare a task-urilor și permite actualizarea status-urilor pe anumite perioade auditate până la rezolvarea lor de către responsabilul alocat și atenționarea acestuia pe baza unor alerte în caz de depășire a termenului, astfel încât să existe o evidență a nivelului de îmbunătățire organizațională pe anumite subiecte.

Soluție creatoare de valoare adăugatăSM Quality and Audit înregistrează observațiile din raportul de audit și generează acțiuni corective dacă este cazul prin task-uri care se corelează interdepartamental ca să rezolve problema, lipsurile sau nevoile și să restabilească standardul de calitate avut în vedere.

Concordanță viitoare

SM Quality and Audit scoate statistici de audit și liste de neconformitate la nivel de organizație, departamente și oameni, și gestionează evoluția activităților de auditare pentru calitate, astfel încât în condiții viitoare să se anticipeze o gestionare mai bună a acestor standarde calitative.

SM Quality and Audit permite auditarea unui spectru larg de elemente organizaționale și operaționale dintr-o companie pe baza unui chestionar de audit, înregistrarea neconformităților majore sau minore, precum și a recomandărilor, și crearea de task-uri în organizație, astfel încât să asigure respectarea standardelor de calitate la nivelul organizației.


Crearea și derularea de audituri de calitate

Chestionare de audit personalizabile

Documentarea neconformităților și a recomandărilor de audit conform ISO 9001

Crearea de rapoarte de audit

Auditul companiei, departamentelor, echipelor / persoanei, proceselor și procedurilor

Audit în planificare

Generarea de sarcini interne cu termene limită

Documentarea acțiunilor corective și preventive

Analiza de calitate în timp

All in all, soluția SM Quality and Audit oferă:

o interfață dinamică de evidență a lucrurilor de îmbunătățit în ceea ce privește standardele de calitate ale organizației,

pe baza unui chestionar de audit care se completează de către echipa de auditare,

care se finalizează cu un raport de audit ce conține observații traduse prin task-uri de corectare și corelate interdepartamental în caz de neconformitate / recomandare pe viitor pentru echipa / persoana auditată,

și care are drept scop creșterea performanței organizaționale.

De ce să alegi Process Management

Majoritatea companiilor nu au un sistem intern de audit cu privire la respectarea standardelor sau criteriilor de calitate și prin urmare lucrurile se pot degrada în timp până la nivel de pierderi semnificative pentru acestea.


Companiile care pot audita intern cât mai bine procesele, oamenii, departamentele sau chiar întreaga companie, sunt cele care vor avea avantajul de a primi certificarea că fac lucrurile care trebuie și cum trebuie, adică sunt eficace și eficiente, reușesc să își mențină un nivel ridicat al calității, ceea ce se va reflecta în performanța lor organizațională.

SM Quality and Audit este o singură soluție de digitalizare a activității de audit pentru implementarea calității.

Te invităm să îți evaluezi gradul de calitate organizațional, să iei măsurile necesare de schimbare la nivel de procese și rezultate și să îți restabilești performanța, toate acestea pe baza unui sistem de auditare a standardelor de calitate personalizat, așa cum este SM Quality and Audit.